Kamyk Radzymin MTB Team

O Fundacji

Fundacja Kamyk

Fundacja Kamyk to organizacja stworzona przez rodziców dzieci uczęszczających do szkoły wiejskiej w Starych Załubicach. We wsi, oprócz szkoły, nie ma żadnego obiektu kulturalno-oświatowego. Nie ma domu kultury, świetlicy środowiskowej, przedszkola, żłobka ani biblioteki.

Celem Fundacji Kamyk jest działanie na rzecz rodziny, edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocja kultury fizycznej i sportu, czyli promowanie zdrowego stylu życia. Fundacja Kamyk prowadzi również działania na rzecz integrowania lokalnych społeczności oraz wyrównuje szanse.

Cele te Fundacja Kamyk realizuje poprzez organizowanie rodzinnych rajdów rowerowych, podczas których zacieśniają się więzy rodzinne. Fundacja jest obecna na piknikach i festynach wiejskich, na których organizuje pokazy zdolności tanecznych oraz konkursy, gry i zabawy dla dzieci i ich opiekunów.

W ramach Fundacji Kamyk działa Grupa Tańca Współczesnego SALIO dla dzieci i młodzieży. Grupa ta działa od trzech lat i na swoich koncie ma liczne występy przed lokalną społecznością. SALIO odnosi sukcesy również w konkursach wojewódzkich.

Fundacji Kamyk zainicjowała „Dzień Scratch’a w Radzyminie”, czyli dzień nauki programowania dla dzieci. Jest to duże, coroczne wydarzenie, w którym biorą udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w gminie Radzymin. W ciągu roku prowadzone są także warsztaty programowania dla dzieci.

Od listopada 2016 r. Fundacja Kamyk powołała rodzinny klub kolarski KAMYK Radzymin MTB Team. Członkami klubu, oprócz dzieci, są również rodzice, który stali się wolontariuszami i działają na rzecz promowania kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia. Ważnym elementem jest dla klubu dbanie o dobre imię gminy Radzymin na terenie całego kraju zgodnie z hasłem #RadzyminWSercuMym.